தமிழகத் தேர்தல் களம் 2021 ஒரு பார்வை

தமிழகத்தில் வருகின்ற 2021 மே மாதம் சட்டமன்ற தேர்தல் வர இருக்கின்ற நிலையில், வளமான தமிழகத்திற்கு, பொருளாதார ரீதியாக வளர்ந்த தமிழகத்திற்கு, தேர்தல் நேரத்தில் வாக்காளர்கள் என்னசெய்யவேண்டும், எப்படிப்பட்ட கட்சியை ஆதரிக்க வேண்டும், கட்சிகளிடம் என்ன எதிர்பார்க்க வேண்டும் என்பது பற்றிய ஒரு கண்ணோட்டமாக ஒரு தொடர் வரவிருக்கிறது.

MoD’s big push to Atmanirbhar Bharat initiative;

Prime Minister Shri Narendra Modi in his address to the Nation on May 12, 2020 had given a clarion call for a self-reliant India based on the five pillars, i.e., Economy, Infrastructure, System, Demography & Demand and announced a special economic package for Self-Reliant India named ‘Atmanirbhar Bharat’. Taking cue from that evocation, the Department of Military Affairs (DMA), Ministry of Defence (MoD) has prepared a list of 101 items for which there would be an embargo on the import beyond the timeline indicated against them, as indicated in the attached Annexure.

No More Posts
error: Content is protected !!
SWATANTRA

FREE
VIEW