இனிய கிருஷ்ண ஜெயந்தி வாழ்த்துகள்

எல்லாம் வல்ல இறைவனின் அருளால் இந்த நாடும் உலகமும் மக்களும் சகல பிராணிகளும் நலம் பெறட்டும் இது கர்ம யோகம் என்று பெயர் கொண்ட புரட்சி மிகுந்த உபதேசம். எளிதில் தவறாகப் புரிந்து கொள்ளப்படக் கூடியது. ‘ஒவ்வொரு...
No More Posts
error: Content is protected !!
SWATANTRA

FREE
VIEW